sobota, 26 stycznia 2013

Zima w sądeckim skansenie (4) * Winter in the Sącz Ethnographic Park (4)


 Cerkiew grecko-katolicka z Czarnego. The Greek Catholic church from Czarne.

 Dwór z Rdzawy. The manor house from Rdzawa.

 Krzyż przydrożny z Polan i chałupa z Lipnicy. The road cross from Polany and the house from Lipnica.

 Kuźnia z Czaczowa. The smithy from Czaczów.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz