poniedziałek, 31 grudnia 2012

Poświąteczny spacer (2) * The after-Christmas walk (2)

Dalszy ciąg zdjęć ze spaceru po okolicach osiedla Magdalena i ulicy Wrońskich w Gorlicach.
More pictures from the walk in the surroundigs of the Magdalena housing estate and the Wrońscy Street in Gorlice.

niedziela, 30 grudnia 2012

Poświąteczny spacer * The after-Christmas walk

Tym razem trochę zdjęć z wczorajszego spaceru po okolicach osiedla Magdalena i ulicy Wrońskich w Gorlicach. Sceneria niezbyt zimowa - bardziej przywodzi na myśl wczesną wiosnę lub późną jesień. Ale przynajmniej pogoda dopisała.
Today some pictures from yesterday walk along roads and paths near the Magdalena housing estate and the Wrońscy Street in Gorlice. No snow and a green grass - it is more like a late autumn or an early spring, not the end of December. But the weather was very nice. Po lewej - kościół pw. św. Andrzeja Boboli, po środku - domy przy ul. Krakowskiej, po prawej - blok nr 6 przy ul. Słonecznej.  Left - the St. Andrzej Bobola church, in the middle - houses along the Krakowska Street, right - on of the blocks of flats in the Magdalena housing estate.


 Bartnia Góra (629 m n.p.m.) widziana z ul. Wrońskich. Bartnia Góra (The Bartnia Hill, 629 m) seen from the Wrońscy Street.


 Widok z ul. Wrońskich na północny wschód - cmentarz wojskowy nr 91 na Górze Cmentarnej (po lewej) i bloki osiedla Magdalena. View from the Wrońscy Street to the north east - the military cemetery nr 91 from the 1st World War on the Cemetery Hill (left) and the Magdalena housing estate.

 Widok z ul. Wrońskich na północ - kościół pw. św. Andrzeja Boboli (po lewej), domy przy ul. Krakowskiej i cmentarz wojskowy nr 91 w tle. View from the Wrońscy Street to the north - the St. Andrzej Bobola church, houses alng the Krakowska Street and the military cemetery nr 91 above.
piątek, 28 grudnia 2012

Świąteczny spacer * The Christmas walk

Kilka zdjęć z przechadzki, którą odbyłam drugiego dnia Świąt po okolicach osiedla Magdalena w Gorlicach.
Some pictures taken during a walk in the surroundings of the Magdalena housing estate in Gorlice, in the second day of Christmas.