wtorek, 30 października 2012

Poranne mgły w sądeckim skansenie * Morning mist in the Sącz Ethnographic Park

Budynki gospodarcze w zamożnej zagrodzie lachowskiej z Gostwicy.
Farm buildings in the Lach cottage of a wealthy farmer from Gostwica.