poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Widok z dzwonnicy przy kościele uniwersyteckim w Wilnie * View from the bell tower of the University Church in Vilnius

Z wysokości ok. 60 m można podziwiać piękną panoramę Wilna, a zwłaszcza Starego Miasta.
A panorama of the Vilnius Old Town seen from the balcony of the bell tower (about 60 m tall).

Dziedzińce Uniwersytetu Wileńskiego, po lewej stronie u góry - Pałac Prezydencki. 
The courtyards of the Vilnius University; in the upper left corner - the Presidential Palace.

 Widok na zachód: po lewej stronie kościół św. Katarzyny, na horyzoncie: wieża telewizyjna (326,5 m wysokości). 
View towards west: on the left - the Saint Catherine Church, in the middle on the horizon - the TV Tower (326,5 m tall).

Widok na północny zachód: na horyzoncie dzielnica Śnipiszki (centrum administracyjno-finansowe Wilna) z Wieżowcem Europa (148 m wysokości) - najwyższym w krajach bałtyckich; po prawej stronie - Katedra. 
View towards north west:  Šnipiškės (business and administration district) with the Europa Tower (148m) - the highest building in the Baltic states; on the right - the Vilnius Cathedral.

Widok na północ: katedra wileńska i Zamek Górny z Basztą Giedymina. 
View towards north: the Vilnius Cathedral and the Upper Castle with the Gediminas' Tower.

Katedra wileńska. The Vilnius Cathedral.

 Zamek Górny i Baszta Giedymina. 
The Upper Castle and the Gediminas' Tower.

Widok na północny wschód: Góra Trzykrzyska,  kościół św. Anny, kościół bernardynów, kościół św. Michała.
View north east: the Three Crosses Hill, the Saint Anne's Church, the Church of St. Francis and St. Bernard, the St. Michael Church.

Widok na wschód: kościoły św. Anny, Bernardynów i św. Michała, po prawej: Sobór Przeczystej Bogurodzicy.
View towards east: churches: St. Anne's, St. Francis and St. Bernard, St. Michael; on the right: the Orthodox Cathedral of the Theotokos.

Sobór Przeczystej Bogurodzicy. The Orthodox Cathedral of the Theotokos.

Widok na południowy wschód: kościół misjonarzy i  wystająca zza niego kopuła kościoła Serca Jezusowego (Wizytek).
View south east: the Missionary Church and the Sacred Heart Church (the tower partly seen behind).

Widok na południe - od lewej: kościoły Misjonarzy i Wizytek,Cerkiew Piatnicka (mała, pośrodku kadru), kościół Augustianów, cerkiew św. Ducha, kościół św. Kazimierza (za nim - Ostra Brama), cerkiew św. Mikołaja (poniżej kościoła św. Kazimierza), Ratusz.
View south: from the left: churches: Missionary and the Sacred Heart, St. Paraskeva Orthodox Church (small, in the middle od the picture), the Augustinians Church, the Holy Spirit Orthodox Church, St. Casimir Church (and the Gate of Dawn behind it), St. Nicholas Orthodox Church (below the st. Casimir Church), the Town Hall.

Widok na południowy zachód: ulice św. Jana i Dominikańska, kościół św. Ducha (Dominikanów), po prawej kościół św. Katarzyny.
View south west: St. John and Dominican Streets, the Holy Spirit Church (the Dominican Church), on the right: the St. Catherine Church.

1 komentarz: