niedziela, 24 czerwca 2012

Widok z przełęczy między wsiami Obručné i Lenartov na Słowacji * View from the pass between Obručné and Lenartov, Slovakia

Wsie Obručné i Lenartov znajdują się w północno-zachodniej części historycznej słowackiej krainy Szarysz, niedaleko od polskiej granicy. Przebiegająca tamtędy droga ze Starej Lubowni do Bardejova wspina się na przełęcz między tymi dwiema wsiami. Przełęcz ta oddziela nie tylko powiaty bardejowski i lubowniański, ale także dorzecze Popradu na zachodzie od dorzecza Topl'i na wschodzie. Topl'a, dopływ Ondavy, znajduje się już w dorzeczu Dunaju. Na zdjęciu widok na wschód, w stronę doliny Topl'i.

Obručné and Lenartov are villages in the north-east part of Šariš, historical region in Slovakia. The pass between the villages is a border between Stará Ľubovňa and Bardejov districts, and also between Poprad and Topl'a basins. The river Topl'a, the right tributary of Ondava, belongs to the drainage basin of the Danube. On the picture: view towards east - the valley of the Topl'a river.niedziela, 17 czerwca 2012

Stary budynek gospodarczy w Strzeszynie * The old farm building in Strzeszyn

Wędrując po wsiach Pogórza Ciężkowickiego wciąż można znaleźć przykłady dawnego ludowego budownictwa drewnianego. Warto zwrócić uwagę na trzy potężne lipy rosnące w rzędzie przy jednej ze ścian budynku.Zdjęcia wykonane w październiku 2011 roku.
There are still examples of old wooden folk architecture in villages of region Pogórze Ciężkowickie in southern Poland. Very interesting are three lime trees growing in line along one of the walls.Pictures taken in October 2011.