czwartek, 5 stycznia 2012

Stara stodoła w Sitnicy * The old barn in Sitnica

Wsie Pogórza Ciężkowickiego wciąż kryją wiele skarbów ludowego budownictwa drewnianego. Tę krytą strzechą stodołę znalazłam w Sitnicy, wsi między Bieczem a Ciężkowicami. Warto zwrócić uwagę na dobrze zachowaną strzechę i na łączenia we wrotach wykonane z drewnianych kołków.
This thatched wooden barn I found in Sitnica, between Biecz and Ciężkowice. Such treasures of the wooden folk architecture still exist in the villages of Pogórze Ciężkowickie.
Strażnik zabytku :)

1 komentarz: