środa, 28 września 2011

Bardejovské Kúpele - skansen * Ethnographic open-air museum in Bardejovské Kúpele

Niedaleko parku zdrojowego w Bardejovskich Kupelach znajduje się skansen prezentujący tradycyjną drewnianą architekturę północno-wschodniej Słowacji. Można tam zobaczyć m. in. dwie osiemnastowieczne cerkwie grecko-katolickie, domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, kuźnię i folusz.Jest to pierwsze tego typu muzeum na Słowacji, otwarte w 1965 roku.

The open-air museum inBardejovské Kúpele presents traditional folk architekture of north-eastern Slovakia. There are two Greek Catholic wooden churches from the 18th century, cottages, barns, granaries, stables and other farm buildings, the smithy and the fulling-mill. It is the oldest museum of this type in Slovakia, opened in 1965.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz