czwartek, 28 lipca 2011

Lipcowy poranek w sądeckim skansenie * July morning in the Sącz Ethnographic Park

 Wiatrak z Kaniny. The windmill from Kanina.

 Zagroda z Zagorzyna. The cottage from Zagorzyn
 Szkoła wiejska z Nowego Rybia. The village school from Nowe Rybie.

Dwór z Rdzawy. The manor house from Rdzawa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz