sobota, 2 lipca 2011

Karpacka Troja - otwarcie skansenu * Carpathian Troy - opening of the Open-air Museum

W ostatnią niedzielę, 26 czerwca, odwiedziłam Trzcinicę koło Jasła w województwie podkarpackim. Miał wówczas miejsce Festiwal Archeologiczny "Dwa oblicza" zorganizowany z okazji otwarcia skansenu archeologicznego Karpacka Troja.
W Trzcinicy, na stromym wzgórzu nad rzeką Ropą, znajdują się pozostałości potężnego grodu. Jego początki sięgają epoki brązu, cztery tysiące lat wstecz. Jest to pierwsze odkryte na terenie Polski obronne osiedle kultury  Otomani-Füzesabony, znanej głównie z terenów na południe od Karpat. Ludność tej kultury odznaczała się wysokim poziomem cywilizacyjnym i utrzymywała kontakty z kulturami z rejonu Morza Śródziemnego. Dlatego właśnie nazwano to miejsce Karpacką Troją. Warowne osiedle tej kultury istniało w latach ok. 1650 - 1350 p.n.e. Dwa tysiące lat później teren ten zasiedlili Słowianie. Ich gród istniał od roku ok. 770 do ok. 1030 n.e., a pozostałości jego wałów są widoczne do dziś i w niektórych miejscach nadal wznoszą się na ok. 10 m wysokości. Podczas prowadzonych tam badań archeologicznych odkryto wiele unikatowych zabytków.
Nowo powstały skansen archeologiczny obejmuje dawne grodzisko oraz teren poniżej. Na oryginalnych wałach zrekonstruowano fragmenty umocnień i zabudowań. Poniżej grodu znajdują się rekonstrukcje dwóch wiosek: z epoki brązu i słowiańskiej oraz pawilon wystawowy, gdzie można poznać historię grodu, życie codzienne jego mieszkańców oraz zobaczyć zabytki archeologiczne.
Więcej informacji o grodzisku w Trzcinicy można znaleźć na oficjalnej stronie Muzeum: www.karpackatroja.pl

Rekonstrukcja grodu z okresu wczesnego średniowiecza. * Reconstruction of the early medieval fortified Slavic settlement.

Last Sunday I visited Trzcinica near Jasło in Podkarpackie Voivodeship, about 35 km north-east from Gorlice. There was an Archeological Festival "Two Faces" connected with the opening of Carpathian Troy - The Archeological Open-air Museum. In Trzcinica was located fortified settlement from the Bronze Age - first settlement of the Otomani-Füzesabony culture found in Poland. The chronology, the importance of the discovery and contacts the people of this culture had with the Mediterranean civilisations desided that this place was called "Carpathian Troy". About 2000 years after the Bronze Age settlement, in the 8th century there was located Slavic stronghold, destroyed in the 11th century.
The Open-air Museum is situated on the original earthworks and below. On the terrain of the hillfort are reconstructed cottages and fragments of theearthworks. In the archeological park below there are reconstructed two villages - of the Otomani people (the Bronze Age) and the early medieval Slavic village. The exhibitoin in the museum pavilion shows the history of Carpathian Troy, the everyday life of its inhabitants and the unique archeological artefacts.
For more information about the hillfort in Trzcinica - see the official Museum site: www.karpackatroja.pl

 Widok na wioskę słowiańską w parku archeologicznym * The Slavic village in the archeological park.

 Pawilon wystawowy. * The exhibition pavilion.

 Zrekonstruowane umocnienia. * Reconstructed fortifications.

 Oryginalne wały grodziska * The original earthworks of the hillfort. Wnętrze domu z epoki brązu * The house from the Bronze Age - interior

 Na majdanie grodu * In the hillfort
 Podgrodzia * The suburbia

 Wysokość oryginalnych wałów wciąż robi wrażenie *The high original earthworks are still very impressive
 Wioska kultury Otomani z epoki brązu * The Otomani village (the Bronze Age)

 Wioska słowiańska * The early medieval Slavic village

 Inscenizacja bitwy wczesnośredniowiecznej * The reconstruction of the early medieval battle

 Grodzisko wznosi się nad parkiem archeologicznym * The hillfort and the archeological park below

 Wioska kultury Otomani * The Otomani village


 Rekonstrukcja pogrzebu kobiety z dzieckiem - epoka brązu * The reconstruction of the funeral of a woman with child - the Bronze Age

 Codzienne zajęcia Słowian - wczesne średniowiecze * The everyday life of the Slavs - the Early Middle Ages

1 komentarz:

  1. This is very interesting ...Thank You very much for sharing!

    OdpowiedzUsuń