wtorek, 3 maja 2011

Cmentarz wojskowy nr 92 w Stróżówce * The military cemetery nr 92 in Stróżówka

Wczoraj, 2 maja, przypadała 96 rocznica bitwy pod Gorlicami, jednej z ważniejszych bitew I wojny światowej. Po działaniach wojennych prowadzonych w Gorlicach i całym regionie pozostały liczne cmentarze, na których pochowano poległych żołnierzy z trzech walczących tu armii: austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Dziś przedstawiam jeden z tych cmentarzy, znajdujący się we wsi Stróżówka, tuż za granicą Gorlic, na wzgórzu na prawo od szosy wylotowej w stronę Krakowa. Na tym niewielkim cmentarzu, noszącym numer porządkowy 92, pochowano 98 niezidentyfikowanych żołnierzy rosyjskich w 5 zbiorowych mogiłach. Cmentarz zaprojektował niemiecki architekt Hans Mayr.

Yesteday, May the 2nd, was the 96th anniversary of the Gorlice Battle (1915) - one of the most important battles of the First World War. After the battle was built a large number of the military cemeteries where were buried fallen soldiers of three armies fighting in Gorlice and all region: Austrian-Hungarian, German and Russian. Today I present one of these cemeteries. It is located in the village Stróżówka near Gorlice. There are 5 anonymous graves where 98 Russian soldiers are buried. The cemetery was designed by German architect Hans Mayr.


Widok z cmentarza nr 92  w stronę Góry Cmentarnej, gdzie znajduje się cmentarz wojskowy nr 91 - największy w Gorlicach. * View from the cemetery nr 92 towards the hill where is the military cemetery nr 91 - the largest in Gorlice.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz