poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Wielkanocny spacer * The Easter walk

Wczoraj, w Niedzielę Wielkanocną, żeby spalić trochę kalorii po świątecznym śniadaniu wybrałam się z rodziną na spacer po okolicach mojego osiedla. Wędrowaliśmy po zachodniej części Gorlic, przez dzielnice Blich i Magdalena, Ropicę Polską i kopalnię ropy naftowej "Magdalena". Poniżej fotograficzna relacja z tej przechadzki.
Yesterday, the Easter Sunday, I went for a walk with my family. We were walking in the western part of Gorlice - the quarters Blich and Magdalena, the village Ropica Polska and the Oil Field "Magdalena". Today I present some photos taken during this walk.

 Ogródki działkowe przy ulicy Blich. * The allotments along the Blich Street.

 Tak zwany "Lasek Mrozka". Do dziś zachowały się tam okopy z I wojny światowej. * So called "Mrozek's Forest". Even now there can be seen the trenches from the First World War.

 Rzeka Ropa w Ropicy Polskiej. * The river Ropa in the village Ropica Polska.


 Drewniany krzyż z 1846 roku na granicy Ropicy i Gorlic. * The wooden cross from the year 1846 on border between Ropica and Gorlice.

 Okolice kopalni ropy naftowej "Magdalena". * The surroundings of the Oil Field "Magdalena".


 Szyb naftowy. * The oil well.

 Droga na kopalni "Magdalena". * The road in the Oil Field "Magdalena".

 Widok z kopalni w stronę ogródków działkowych przy ulicy Wrońskich. * View from the oil field towards the allotments near the Wroński Street.

 Widok w stronę niedużego skansenu kopalnictwa naftowego. * View towards the small open air museum of the oil mining.

 Okolice osiedla Magdalena. * Surroundings of the housing estate Magdalena.


 Nadciąga burza... * The storm is coming...
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz