niedziela, 27 marca 2011

Podhorce

Podhorce to nieduża wieś na Ukrainie, ok. 80 km na wschód od Lwowa i niedaleko od Oleska, o którym jakiś czas temu pisałam. Podhorce znajdują się na północnym skraju wzgórz Woroniaków, w interesującym miejscu - dokładnie na europejskim dziale wodnym. Północna część wsi leży już w dorzeczu Dniepru, południowa natomiast - jeszcze w dorzeczu Wisły. Na początku należały do rodu Podhoreckich, od 1633 roku - do Koniecpolskich, potem do Sobieskich, Rzewuskich i Sanguszków.


 Pałac w Podhorcach * The Podhorce Castle

Najsławniejszym zabytkiem tej miejscowości jest pałac zbudowany w XVII wieku przez Koniecpolskich w stylu villa castello. W późniejszych latach zmieniał właścicieli, należąc do wyżej wymienionych rodów arystokratycznych. Jeszcze przed II wojną światową znajdowała się w nim wspaniała kolekcja sztuki książąt Sanguszków. Po wybuchu wojny udało się ją bezpiecznie wywieźć. Zbiory obecnie są rozproszone, a część znajduje się aż w Brazylii, gdzie należą do fundacji kulturalnej Sanguszków - Sociedade Sanguszko de Beneficência. Po II wojnie światowej, gdy tereny te znalazły się w granicach ZSRR, w pałacu przez pewien czas mieścił się szpital gruźliczy. W latach 50. został częściowo zniszczony przez pożar. Od 1997 roku pałac należy do Lwowskiej Galerii Obrazów i wciąż czeka na remont.


 Aleja grabowa * The hornbeam alley

Do pałacu, położonego w rozległym parku, wiedzie imponująca grabowa aleja. Na jej osi naprzeciwko pałacu w latach 1752-1766 Rzewuscy wznieśli kościół zamkowy, później parafialny, pod wezwaniem św. Józefa. Zbudowano go wzorując się na turyńskim kościele Basilica di Superga.


 Kościół św. Józefa * The St. Joseph church

Podhorce is a small village in Ukraine, about 80 km east from Lviv, in the northern part of the Woroniaki hills. The village is situated directly on the European water divide. The northern part of Podhorce lies in the drainage basin of Dniepr (and the Black Sea), the southern - in the drainage basin of Wisła (and the Baltic Sea). The name of the village is known since the beginning of the 15th century. Podhorce belonged to famous Polish aristocratic families like Koniecpolski, Sobieski, Rzewuski and Sanguszko.


 Figura koło kościoła * The figure near the church

The most famous historical monument is the Podhorce Castle, built by Koniecpolski family in the 17th century, as villa castello.  When the Second World War started, the excellent art collection was succesfully evacuated. The part of it is now in Sao Paulo (Brasil) as a part of the cultural fundation of  Sanguszko family - Sociedade Sanguszko de Beneficência. Since the war Podhorce was in the borders of USRR, since 1991 - independent Ukraine. Now the castle belongs to the Lviv Art Gallery and waits for the renovation.
The palace is situated in the large park. There is also the church of St. Joseph, built by Rzewuski family in the years 1752-1766 as a miniature of the Basilica di Superga in Turin, Italy.

 To także jest pamiątka z przeszłości... Pomnik armii radzieckiej przy bramie do parku * This is also the relic of the past... The monument of the soviet army near the entrance to the park

4 komentarze:

  1. Very interesting and beautiful post! Thank You very much for sharing! Wonderful photos!

    OdpowiedzUsuń
  2. ciekawe czy doczeka się remontu, pozdrawiam miło

    OdpowiedzUsuń
  3. Interesting shots of your country. I would like to visit it someday. Greeting from the UK.

    OdpowiedzUsuń