środa, 30 marca 2011

Pałac w Podhorcach * The Podhorce Castle

Dziś dalszy ciąg relacji z ukraińskiej miejscowości Podhorce. Na zdjęciach można zobaczyć pałac (od frontu oraz z boku, z fosy), a także olbrzymią starą topolę rosnącą w pałacowym parku.
Today another pictures from Podhorce in Ukraine - the Castle and the giant, old poplar tree in the park.
niedziela, 27 marca 2011

Podhorce

Podhorce to nieduża wieś na Ukrainie, ok. 80 km na wschód od Lwowa i niedaleko od Oleska, o którym jakiś czas temu pisałam. Podhorce znajdują się na północnym skraju wzgórz Woroniaków, w interesującym miejscu - dokładnie na europejskim dziale wodnym. Północna część wsi leży już w dorzeczu Dniepru, południowa natomiast - jeszcze w dorzeczu Wisły. Na początku należały do rodu Podhoreckich, od 1633 roku - do Koniecpolskich, potem do Sobieskich, Rzewuskich i Sanguszków.


 Pałac w Podhorcach * The Podhorce Castle

Najsławniejszym zabytkiem tej miejscowości jest pałac zbudowany w XVII wieku przez Koniecpolskich w stylu villa castello. W późniejszych latach zmieniał właścicieli, należąc do wyżej wymienionych rodów arystokratycznych. Jeszcze przed II wojną światową znajdowała się w nim wspaniała kolekcja sztuki książąt Sanguszków. Po wybuchu wojny udało się ją bezpiecznie wywieźć. Zbiory obecnie są rozproszone, a część znajduje się aż w Brazylii, gdzie należą do fundacji kulturalnej Sanguszków - Sociedade Sanguszko de Beneficência. Po II wojnie światowej, gdy tereny te znalazły się w granicach ZSRR, w pałacu przez pewien czas mieścił się szpital gruźliczy. W latach 50. został częściowo zniszczony przez pożar. Od 1997 roku pałac należy do Lwowskiej Galerii Obrazów i wciąż czeka na remont.


 Aleja grabowa * The hornbeam alley

Do pałacu, położonego w rozległym parku, wiedzie imponująca grabowa aleja. Na jej osi naprzeciwko pałacu w latach 1752-1766 Rzewuscy wznieśli kościół zamkowy, później parafialny, pod wezwaniem św. Józefa. Zbudowano go wzorując się na turyńskim kościele Basilica di Superga.


 Kościół św. Józefa * The St. Joseph church

Podhorce is a small village in Ukraine, about 80 km east from Lviv, in the northern part of the Woroniaki hills. The village is situated directly on the European water divide. The northern part of Podhorce lies in the drainage basin of Dniepr (and the Black Sea), the southern - in the drainage basin of Wisła (and the Baltic Sea). The name of the village is known since the beginning of the 15th century. Podhorce belonged to famous Polish aristocratic families like Koniecpolski, Sobieski, Rzewuski and Sanguszko.


 Figura koło kościoła * The figure near the church

The most famous historical monument is the Podhorce Castle, built by Koniecpolski family in the 17th century, as villa castello.  When the Second World War started, the excellent art collection was succesfully evacuated. The part of it is now in Sao Paulo (Brasil) as a part of the cultural fundation of  Sanguszko family - Sociedade Sanguszko de Beneficência. Since the war Podhorce was in the borders of USRR, since 1991 - independent Ukraine. Now the castle belongs to the Lviv Art Gallery and waits for the renovation.
The palace is situated in the large park. There is also the church of St. Joseph, built by Rzewuski family in the years 1752-1766 as a miniature of the Basilica di Superga in Turin, Italy.

 To także jest pamiątka z przeszłości... Pomnik armii radzieckiej przy bramie do parku * This is also the relic of the past... The monument of the soviet army near the entrance to the park

czwartek, 24 marca 2011

Na deptaku * On the promenade

Dla spragnionych lata: Krynica Zdrój - lipiec 2010.
For those who are longing for the summer - Krynica Zdrój, July 2010.

sobota, 19 marca 2011

Herb na ścianie Liceum Ewangelickiego w Kieżmarku * The coat of arms on the wall of the Evangelical Lyceum in Kezmarok

W Kieżmarku na słowackim Spiszu, tuż obok zabytkowego ewangelickiego kościoła artykularnego znajduje się budynek Liceum Ewangelickiego z lat 70. XVIII wieku. Nad frontowym wejściem widnieje interesujący herb: dwugłowy orzeł Cesarstwa Austriackiego z tarczą herbowa Królestwa Węgier. Choć przepatrzyłam internet, nie udało mi się odnaleźć tych dwóch herbów w tak osobliwej konfiguracji. Herb Austro - Węgier wygląda inaczej. Może jakiś historyk czytający mój blog potrafi objaśnić tę zagadkę? Czekam na komentarze!


In the town Kezmarok (Slovakia) is situated the building of the Evangelical Lyceum. It comes from years 1774 - 1776. Above the front door there is an interesting coat of arms: double-headed eagle of the Austrian Empire with the coat of arms of the Hungarian Kingdom. I have never seen these coats of arms in such a configuration. The coat of arms of the Austrian - Hungary Empire is different. Historians or other people knowing the answer of this riddle - comment, please!

czwartek, 17 marca 2011

poniedziałek, 14 marca 2011

Dzikie pola - okolice Banicy w Beskidzie Niskim * The Wild Fields - the surroundings of Banica in the Low Beskid
Niewielka wieś Banica znajduje się około 20 km na południowy wschód od Gorlic, w górach Beskid Niski. Leży na dziale wodnym między zlewiskami rzek Ropa i Wisłoka. Kiedy byłam tam wczoraj, dął halny i zaczynał topić się śnieg, którego w tamtych okolicach wciąż jeszcze było sporo.
The small village Banica lies about 20 km south-east from Gorlice, in the Low Beskid Mountains, on the water divide between drainage basins of the rivers Ropa (west) and Wisłoka (east). When I was there yesterday, the strong foehn wind ("halny") was blowing and the snow started to melt.

piątek, 11 marca 2011

Widok z Turzy w stronę Pasma Brzanki * View from Turza towards the Brzanka Range

Dziś znowu odwiedzamy wieś Turzę na Pogórzu Ciężkowickim, na północny zachód od Gorlic. Turza położona jest na szczycie działu wodnego ciągnącego się z północnego zachodu na południowy wschód. Rozciągają się stamtąd wspaniałe widoki. Kiedy spojrzy się na północ, widać zachodnią i środkową część Pasma Brzanki. Są to zalesione wzgórza z najwyższym szczytem o nazwie Brzanka (534 m n.p.m.). Na zachodzie sięgają doliny rzeki Białej Dunajcowej, a na wschodzie w okolicy wsi Szerzyny i Czermna przechodzą w masyw Liwocza (562 m n.p.m.), najwyższego wzniesienia na Pogórzu Ciężkowickim. Poniższe zdjęcia przedstawiają właśnie Pasmo Brzanki (zalesione wzgórza na horyzoncie) widziane z Turzy.
View from the village Turza to the north, towards Pasmo Brzanki (Brzanka Range) - the range of hills in Pogórze Ciężkowickie (the Ciężkowice Piedmont).poniedziałek, 7 marca 2011

sobota, 5 marca 2011

Tęcza akwariowa * The aquarium rainbow

Efekt jaki dają promienie słoneczne przechodzące przez akwarium.
This effect gives sunlight passing through the aquarium.