niedziela, 27 lutego 2011

Stara stodoła w Zagórzanach * The old barn in Zagórzany


W okolicach Gorlic, zwłaszcza z dala od głównych dróg, można jeszcze znaleźć relikty dawnego, ludowego budownictwa. Kryte strzechą domy i zabudowania gospodarcze znikają jednak coraz szybciej z krajobrazu Pogórza.Trudno dziwić się ludziom, którzy stare drewniane domy zamieniają na nowe, murowane i wygodne. Warto jednak dokumentować te nieliczne pozostałe budynki, dopóki ostatni z nich nie zostanie rozebrany. Tę starą, kryta strzechą stodołę sfotografowałam w maju 2006 roku przy jednej z bocznych dróg z Zagórzan w stronę Kwiatonowic, podczas rowerowej przejażdżki. Zagórzany to wieś leżąca ok. 5 km na północ od Gorlic. Od tamtego czasu nie przejeżdżałam tamtą drogą, więc nie wiem, czy stodoła jeszcze istnieje.


In the Gorlice region You can see some relics of old wooden architecture - houses and other farm buildings with thatched roofs. Such buildings are now very rare and probably they will dissapeared completely in next years. This old barn I found in Zagórzany, the village about 5 km north from Gorlice, in May 2006. I haven't been there since that time, so I don't know what could happened with this building during last five years.

wtorek, 22 lutego 2011

niedziela, 13 lutego 2011

czwartek, 10 lutego 2011