poniedziałek, 6 grudnia 2010

Zima w sądeckim skansenie (2) * Winter in the Sącz Ethnographic Park (2)

Dalszy ciąg fotografii z Sądeckiego Parku Etnograficznego w zimowej szacie.
More winter pictures from the Sącz Ethnographic Park.


 Sektor kolonistów niemieckich. * The sector of German colonists.


 Kościół ewangelicki ze Stadeł (przełom XVIII i XIX w.). * The Evangelical church from Stadła (end of 18th and beginning of 19th century).

 Sektor Pogórzan - zagroda z Lipnicy Wielkiej (XIX w.). * The Polish Uplanders sector - the cottage from Lipnica Wielka (19th century).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz