sobota, 20 listopada 2010

Olesko

Olesko to niewielkie, liczące 2 tys. mieszkańców miasteczko na Ukrainie. Leży ok. 70 km na północny wschód od Lwowa, przy szosie do Kijowa, na pograniczu dawnej Galicji i Wołynia, w malowniczej okolicy wśród wzgórz zwanych Woroniakami, nad jednym z dopływów Styru.
 
Woroniaki - wzgórza w okolicach Oleska. Widok z oleskiego zamku. * Woroniaki - hills near Olesko . View from the Olesko Castle.

Jest to jedna z najstarszych osad w tej okolicy - pierwszy gród został zniszczony prawdopodobnie już w XIII wieku podczas walk z Litwinami. Na początku XIV wieku było we władaniu książąt mazowieckich, a od 1340 roku należało do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1366 roku przyłączone do Polski, choć przez kilkadziesiąt lat na przełomie XIV i XV wieku toczyły się o nie spory z książętami litewskimi. Od XV wieku właścicielami Oleska były polskie rody: Herburtowie, Daniłowiczowie, Sobiescy i Rzewuscy. W 1629 roku urodził się tam Jan Sobieski, przyszły król Polski.

 Widok z zamku w stronę centrum Oleska. * View from the Castle towards the town.


Olesko is a small town in Ukraine, about 70 km north east from Lviv, on the road to Kyyiv. One of oldest settlements in this region, existed before 13th century. Then Olesko changed its owners - Polish and Lithuanian dukes. Since 15th century it belonged to famous Polish families like Herburt, Daniłowicz, Sobieski, Rzewuski. It was a birth place of Jan Sobieski, one of Polish kings.


Uliczki Oleska. * The streets of Olesko.

 Dawny kościół św. Trójcy, obecnie cerkiew prawosławna. * Former Saint Trinity Church, now - orthodox church.

Jadąc szosą kijowską, z daleka można dostrzec oleski zamek na wyniosłym wzgórzu. Po lewej stronie widoczny dawny klasztor kapucynów. * The Olesko Castle on the hill is well visible from the Kyyiv road. On the left - the former Capuchin monastery.

Archaiczny zaprzęg w szory, bez użycia chomąta, powszechny w tamtym regionie. * "Szory" - old - fashion horse harness without horse collar, popular in that region. 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz