wtorek, 30 listopada 2010

Jesień w sądeckim skansenie * Autumn in the Sącz Ethnographic Park

Za oknami zima, więc dla przypomnienia, jak piękna była w tym roku złota jesień - kilka zdjęć z Sądeckiego Parku Etnograficznego.
Now we have winter already, so - some autumn memories - once more autumn pictures from the Sącz Ethnographic Park.

sobota, 27 listopada 2010

Olesko - dawny klasztor kapucynów *Olesko - the former Capuchin monastery


 Kościół i klasztor kapucynów znajduje się u stóp zamkowego wzgórza. Ufundowany został w 1793 roku przez Józefa Seweryna Rzewuskiego. Po II wojnie umieszczono tam szkołę rolniczą, a w 1980 roku przejęła poklasztorne budynki Lwowska Galeria Obrazów.


The Capuchin monastery and church at the foot of the castle hill was founded in 1793 by Józef Seweryn Rzewuski. After the Second World War changed into the agriculture school. Since 1980 it has belonged to the Lviv Art Gallery.sobota, 20 listopada 2010

Olesko

Olesko to niewielkie, liczące 2 tys. mieszkańców miasteczko na Ukrainie. Leży ok. 70 km na północny wschód od Lwowa, przy szosie do Kijowa, na pograniczu dawnej Galicji i Wołynia, w malowniczej okolicy wśród wzgórz zwanych Woroniakami, nad jednym z dopływów Styru.
 
Woroniaki - wzgórza w okolicach Oleska. Widok z oleskiego zamku. * Woroniaki - hills near Olesko . View from the Olesko Castle.

Jest to jedna z najstarszych osad w tej okolicy - pierwszy gród został zniszczony prawdopodobnie już w XIII wieku podczas walk z Litwinami. Na początku XIV wieku było we władaniu książąt mazowieckich, a od 1340 roku należało do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1366 roku przyłączone do Polski, choć przez kilkadziesiąt lat na przełomie XIV i XV wieku toczyły się o nie spory z książętami litewskimi. Od XV wieku właścicielami Oleska były polskie rody: Herburtowie, Daniłowiczowie, Sobiescy i Rzewuscy. W 1629 roku urodził się tam Jan Sobieski, przyszły król Polski.

 Widok z zamku w stronę centrum Oleska. * View from the Castle towards the town.


Olesko is a small town in Ukraine, about 70 km north east from Lviv, on the road to Kyyiv. One of oldest settlements in this region, existed before 13th century. Then Olesko changed its owners - Polish and Lithuanian dukes. Since 15th century it belonged to famous Polish families like Herburt, Daniłowicz, Sobieski, Rzewuski. It was a birth place of Jan Sobieski, one of Polish kings.


Uliczki Oleska. * The streets of Olesko.

 Dawny kościół św. Trójcy, obecnie cerkiew prawosławna. * Former Saint Trinity Church, now - orthodox church.

Jadąc szosą kijowską, z daleka można dostrzec oleski zamek na wyniosłym wzgórzu. Po lewej stronie widoczny dawny klasztor kapucynów. * The Olesko Castle on the hill is well visible from the Kyyiv road. On the left - the former Capuchin monastery.

Archaiczny zaprzęg w szory, bez użycia chomąta, powszechny w tamtym regionie. * "Szory" - old - fashion horse harness without horse collar, popular in that region. 

 

niedziela, 14 listopada 2010

Jesienny spacer * Autumn walk

Kilka zdjęć z 24 października, zrobionych podczas spaceru po okolicach osiedla Magdalena w Gorlicach.
Some photos taken October the 24th when I was walking in surroundings of Magdalena district in Gorlice.


piątek, 12 listopada 2010

Ormiański chaczkar w Krakowie * Armenian khachkar in Cracow

Dziś nadal pozostaję w tematyce ormiańskiej. Dla porównania z ostatnim postem przedstawiam chaczkar - ormiański kamień krzyżowy - znajdujący się przy kościele św. Mikołaja w Krakowie, przy ulicy Kopernika. Chaczkar odsłonięto 24 kwietnia 2004 roku. W ten dzień Ormianie obchodzą rocznicę ludobójstwa dokonanego na ich rodakach w Turcji w 1915 roku. Krakowski kamień krzyżowy poświęcony jest nie tylko ofiarom tej rzezi, ale także Ormianom pomordowanym na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów oraz ofiarom reżimu sowieckiego.


Armenian khachkar - "cross - stone" - near the Saint Nicholas Church in Cracow. Unveiled in 2004, is a commemoration of victims of Armenian Genocide, Armenians killed by Ucrainian nacionalists and Armenian victims of Soviet system.

poniedziałek, 8 listopada 2010

Katedra ormiańska we Lwowie - część 4 * Armenian Cathedral in Lviv - part 4

Na dziedzińcu katedry ormiańskiej: chaczkar (bogato zdobiona płyta wotywna z motywem krzyża) i stare płyty nagrobne z napisami w alfabecie ormiańskim. * The courtyard of the Armenian Cathedral: khachkar (Armenian cross - bearing carved memorial stele) and old gravestones bearing inscriptions in Armenian alphabet.