niedziela, 31 października 2010

Katedra ormiańska we Lwowie - część 3 * Armenian Cathedral in Lviv - part 3

Dziś przedstawiam malowidłą ścienne Jana Henryka Rosena, powstałe w latach dwudziestych XX wieku i zdobiące nawę główną katedry. * Today You can see the polychromies painted by Jan Henryk Rosen in years 1925 - 1929.

Pogrzeb św. Odilona. * Saint Odilon's Funeral.

Zwiastowanie. * Annunciation.

Ścięcie św. Jana Chrzciciela. * Decapitation of Saint John the Baptist.

Pozostałe polichromie z wizerunkami rozmaitych świętych:
Another polychromies - pictures of different saints:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz