niedziela, 31 października 2010

Katedra ormiańska we Lwowie - część 3 * Armenian Cathedral in Lviv - part 3

Dziś przedstawiam malowidłą ścienne Jana Henryka Rosena, powstałe w latach dwudziestych XX wieku i zdobiące nawę główną katedry. * Today You can see the polychromies painted by Jan Henryk Rosen in years 1925 - 1929.

Pogrzeb św. Odilona. * Saint Odilon's Funeral.

Zwiastowanie. * Annunciation.

Ścięcie św. Jana Chrzciciela. * Decapitation of Saint John the Baptist.

Pozostałe polichromie z wizerunkami rozmaitych świętych:
Another polychromies - pictures of different saints:
środa, 27 października 2010

Katedra ormiańska we Lwowie - część 2 * Armenian Cathedral in Lviv - part 2

Dziś dalszy ciąg zwiedzania katedry ormiańskiej. Na zdjęciach poniżej można zobaczyć najstarszą, wybudowaną w XIV wieku część katedry.
Today - the oldest part of the cathedral, built in 14th century.

 

piątek, 22 października 2010

Katedra ormiańska we Lwowie * Armenian Cathedral in Lviv

Katedra ormiańska pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, położona przy jednej z bocznych ulic w pobliżu Rynku, jest jednym z najcenniejszych i najciekawszych zabytków Lwowa. Najstarsza część kościoła powstała w drugiej połowie XIV wieku. W późniejszych stuleciach katedra była przebudowywana i powiększana, a w XX wieku ozdobiona mozaikami według projektu Józefa Mehoffera oraz unikatowymi malowidłami autorstwa Jana Henryka Rosena. Do 1945 roku katedra katolicka obrządku ormiańskiego, obecnie należy do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Więcej o katedrze oraz innych ciekawych miejscach oglądanych podczas mojego wyjazdu na Ukrainę w zeszłym tygodniu - w następnych postach.

 Wnętrze katedry. W tyle widoczna najstarsza, XIV - wieczna część. * Interior of the church. View towards the oldest part built in 14th century.


The Armenian Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary is one of the most interesting and valuable historical monuments of Lviv. Built in 14th century, the church was rebuilt and extended during next centuries. Until 1945 it belonged to the Armenian Catholic Church, now - to the Armenian Apostolic Church. The unique polychromies in the interior - the work of Jan Henryk Rosen - were painted in years 1925 - 1929. In next posts - more about the cathedral and another interesting places I have seen during my trip to Ukraine last week.

Widok z dziedzińca na najstarszą część katedry oraz renesansowe krużganki. * The oldest part of cathedral and Renaissance arcades.


Szesnastowieczna dzwonnica. * The belltower built in 16th century.

piątek, 8 października 2010

Jesień w sądeckim skansenie - dwór z Rdzawy * Autumn in the Sącz Ethnographic Park - the manor from Rdzawa


Siedemnastowieczny drewniany dwór przeniesiony do skansenu z miejscowości Rdzawa koło Bochni. Widok od północy. * The wooden manor relocated to the open air museum from the village Rdzawa near Bochnia, in Małopolska, built in the 17th century. View from the north.


Kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophylla)obrastający dworski ganek. * Aristolochia around the manor porch.


Klon tatarski (Acer tataricum) w dworskim parku - w pięknych jesiennych barwach. * Tatar maple in the manor park - in beatiful colours of autumn.


Widok na dwór od południowego wschodu. * View towards the manor from the south east.

czwartek, 7 października 2010

Ucieczka drewniaka * Banjo Catfish is running away

Dziś mój debiut filmowy, a tematem jest jedna z moich rybek akwariowych - drewniak (Dysichthys coracoideus). * My first video on this blog is about one of my fishes - the Banjo Catfish (Dysichthys coracoideus).

poniedziałek, 4 października 2010

Gawron * The Rook

Ten czarny jegomość, którego napotkałam wczoraj, pozwolił mi podejść na tyle blisko, by zrobić to zdjęcie. * This black fellow, I met yesterday, let mi come close enough to take these pictures.