czwartek, 25 marca 2010

Święto Zwiastowania Pańskiego

Dziś przypada Zwiastowanie Pańskie - jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, w Kościele Wschodnim wprowadzone już w V w., w Zachodnim - na początku wieku VII. Obchodzone jest dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Dzień ten ma jednak również inne symboliczne znaczenia, wiążące się z ideą dzisiejszego święta, które ma upamiętniać moment Wcielenia Syna Bożego. Jeszcze zanim niedokładność dawnego kalendarza juliańskiego spowodowała kilkudniowe przesunięcie, to właśnie 25 marca przypadała wiosenna równonoc - początek astronomicznej wiosny, czas święty już dla wielu przedchrześcijańskich kultur. Od tego dnia noce były coraz krótsze, dnie dłuższe, a przyroda budziła się po zimowym uśpieniu. Z tych samych względów Boże Narodzenie nieprzypadkowo obchodzimy 25 grudnia - to przecież okres zimowego przesilenia, od niepamiętnych czasów uznawany za święty i magiczny. Według wczesnochrześcijańskiej tradycji stworzenie świata miało miejsce właśnie 25 marca. Chrześcijanie wschodni, którzy nie uznają przenoszenia świąt na inne dni, co kilkadziesiąt lat obchodzą wyjątkowe święto zwane Kyrio - Pascha, kiedy to Wielkanoc przypada w dzień Zwiastowania. Według tradycji ma ono zapowiadać nadejście ważnych zdarzeń i przełomowych czasów.
Na zdjęciu powyżej fragment jednego z późnogotyckich ołtarzy w Bazylice Mniejszej p.w. św. Idziego w Bardejovie na Słowacji. Scena zwiastowania przedstawiona została na nim zgodnie z jednym ze średniowiecznych wzorów ikonograficznych, pierwotnie wywodzących się z tradycji bizantyńskiej. Maria ma przed sobą pulpit z księgą. Jest to odwołanie do apokryfów, wedle których w chwili zwiastowania Maria czytała w Starym Testamencie proroctwo Izajasza głoszące: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami” (Iz 7, 14)". Archanioł Gabriel natomiast trzyma różdżkę - atrybut posłańca.
Wszyscy miłośnicy twórczości J.R.R. Tolkiena na pewno dobrze znają znaczenie daty 25 marca we "Władcy Pierścieni". To wówczas zniszczony został pierścień władzy, upadła potęga Saurona i rozpoczęła się Czwarta Era. Tolkien, głęboko wierzący katolik, z pewnością nieprzypadkowo wybrał ten właśnie dzień...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz